Στο Δικηγορικό μας Γραφείο παρέχουμε στους πελάτες μας αξιόπιστα και αποτελεσματικά συμβουλευτικές υπηρεσίες,  νομικές συμβουλές και ορθή νομική καθοδήγηση σε πλήθος ζητημάτων της καθημερινής ζωής (οικογενειακών, κληρονομικών, οικονομικών κλπ.), δηλαδή σε τομείς όπως είναι, για παράδειγμα, η αγορά ενός ακινήτου ή η αποδοχή μίας κληρονομίας.

Η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου, όπως μίας κατοικίας, είναι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη στη ζωή ενός ανθρώπου, πλην όμως πολλές φορές ανακύπτουν προβλήματα που θα πρέπει να εντοπίζονται έγκαιρα και να επιλύονται πριν την ολοκλήρωση της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούμε επισταμένους ελέγχους των τίτλων κτήσης των ακινήτων που προτίθεστε να αποκτήσετε και σχολαστική έρευνα προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι το ακίνητο σας δεν θα έχει κανένα νομικό ελάττωμα, το οποίο να αποτελέσει πρόβλημα για την μελλοντική του χρήση ή την περαιτέρω αξιοποίησή του. Σε συνεργασία με εξειδικευμένα τεχνικά γραφεία, αλλά και απολύτως καταρτισμένους συμβολαιογράφους, μπορούμε να σας συμβουλέψουμε για την επικείμενη αγορά σας για να εξασφαλίσετε ότι η αγορά σας δεν θα έχει κανένα νομικό πρόβλημα. Κλείστε τώρα ραντεβού και ένας δικηγόρος μας θα σας συμβουλέψει κατάλληλα.

Εξίσου σημαντικές είναι οι υπηρεσίες που παρέχουμε σε κληρονόμους για την αποδοχή της κληρονομίας στην οποία έχουν επαχθεί είτε στο πλαίσιο της εξ’ αδιαθέτου διαδοχής, είτε από διαθήκη. Η αποδοχή μίας κληρονομιάς είναι συχνά μία απαιτητική διαδικασία λόγω της πιθανής εμπλοκής αρκετών κληρονόμων, αλλά και πολλών υπηρεσιών, όπως η εφορία, το κτηματολόγιο, τα δικαστήρια για έκδοση πιστοποιητικών, οι τράπεζες για τη νομιμοποίηση των κληρονόμων. Το γραφείο μας αναλαμβάνει, συντονίζει και φέρει σε πέρας όλες τις ανωτέρω διαδικασίες με σκοπό την απαλλαγή των κληρονόμων από μία επίπονη ψυχικά ή απλά μία απαιτητική γραφειοκρατική διαδικασία. Και σε αυτές τις υπηρεσίες διαθέτουμε ένα άριστα καταρτισμένο επιτελείο συνεργατών, που σας εγγυάται την πλήρη τακτοποίηση όλων των θεμάτων που άπτονται τις αποδοχής μίας κληρονομιάς.