Το Δικηγορικό μας Γραφείο εξειδικεύεται στα τροχαία ατυχήματα και στη διεκδίκηση της δίκαιης αποζημίωσης για τους παθόντες με βάση τις πραγματικές συνέπειες, την έκταση και την ένταση της ζημιάς που αυτοί έχουν υποστεί.
Λεπτομέρειες
Στο Δικηγορικό μας Γραφείο εκπροσωπούμε αποτελεσματικά φυσικά πρόσωπα σχετικά με θέματα που άπτονται στην παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην ορθή καθοδήγηση για θέματα ικανοποίησης των δικαιωμάτων τους (π.χ. δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής κ.λ.) και υποβολής καταγγελιών προς την Α.Π.Δ.Π.Χ.
Λεπτομέρειες
Το Δικηγορικό μας Γραφείο διαθέτει μακρά εμπειρία στην δικαστική υποστήριξη των θέσεων των πελατών μας ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων. Έχουμε παρασταθεί με επιτυχία σε υποθέσεις που άπτονται τόσο του Αστικού, του Ποινικού, του Εμπορικού αλλά του Διοικητικού Δικαίου, μαχόμενοι μέχρι τέλους για την υποστήριξη των συμφερόντων των εντολέων μας.
Λεπτομέρειες
Στο Δικηγορικό μας Γραφείο παρέχουμε στους πελάτες μας αξιόπιστα και αποτελεσματικά συμβουλευτικές υπηρεσίες, νομικές συμβουλές και ορθή νομική καθοδήγηση σε πλήθος ζητημάτων της καθημερινής ζωής (οικογενειακών, κληρονομικών, οικονομικών κλπ.), δηλαδή σε τομείς όπως είναι, για παράδειγμα, η αγορά ενός ακινήτου ή η αποδοχή μίας κληρονομίας.
Λεπτομέρειες
Στο Δικηγορικό μας Γραφείο μπορείτε να λάβετε αποτελεσματικές νομικές υπηρεσίες που αφορούν στη σύνταξη και στον έλεγχο ιδιωτικών συμφωνητικών και εμπορικών συμβάσεων, σε θέματα κατοχύρωσης και προστασίας εμπορικών σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων, στην σύνταξη όρων χρήσεως ιστοσελίδων (e- shop), στην σύνταξη όρων διαγωνισμών, να λάβετε νομική καθοδήγηση για καταγγελίες πελατών σας σε αρχές όπως ο Συνήγορος του Καταναλωτή, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή κ.λ.
Λεπτομέρειες
Στο Δικηγορικό μας Γραφείο εξειδικευόμαστε στο Δίκαιο της Ιδιωτικής Ασφάλισης και της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης (Ζητήματα ευθύνης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, συμβάσεις δικτύων διανομής ασφαλιστικών προϊόντων – ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, νομοθετικό πλαίσιο διανομής ασφαλιστικών προϊόντων IDD/ Κώδικας Δεοντολογίας ασφαλιστικών διαμεσολαβητών/ λοιπές σχετικές Π.Ε.Ε. της ΤτΕ, αιτιάσεις για θέματα που εμπίπτουν στην άσκηση καθηκόντων του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή (διαδικασία ΤτΕ)
Λεπτομέρειες
Στο Δικηγορικό μας Γραφείο αναλαμβάνουμε τη διόρθωση των ληξιαρχικών πράξεων είτε για σφάλματα που έχουν γίνει εκ παραδρομής κατά την καταχώρηση των στοιχείων από το αρμόδιο ληξιαρχείο, είτε για προσωπικά στοιχεία του ατόμου τα οποία δεν ανταποκρίνονται πλέον στην προσωπικότητά του ή και σε κάποιες περιπτώσεις στις προσωπικές επιθυμίες του.
Λεπτομέρειες

Μπορούμε να σας δώσουμε τη σωστή συμβουλή

211 215 76 37

info@mplawyers.gr