ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΛΛΑ

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω
Πιστοποιημένη Data Protection Officer (DPO)
Δικηγόρος Αθήνα

Βιογραφία

Η Δήμητρα N. Πάλλα γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι Δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών και διαθέτει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Τομέα του Αστικού Δικαίου – Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες του ιδίου Πανεπιστημίου (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέτει σημαντική δικαστηριακή εμπειρία, αλλά και εμπειρία νομικού συμβούλου με κύρια εξειδίκευση στους τομείς του Αστικού Δικαίου, του Δικαίου Εμπορικών Συμβάσεων, του Δικαίου Αποζημίωσης από Τροχαία Ατυχήματα – Υποχρεωτικής Ασφάλισης από την κυκλοφορία οχημάτων, του Δικαίου της Ιδιωτικής Ασφάλισης και της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, καθώς και του Δικαίου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ.α.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2112157637
Email: palla@mplawyers.gr